HOTLINE: 0903 833 667
Email: info@kimcong.com | Website: www.kimcong.com
GIÀY DA BẢO HỘ LAO ĐỘNG
CÔNG TY THHH MTV KIM CÔNG
27 B4- Hà Huy Giáp - P Thạnh Lộc- Q 12 - Tp HCM - Viet Nam
ĐT: (+84)-( 8) - 37 16 01 98
Fax: (+84) - ( 8)-37 16 39 66
Website: www.kimcong.com
Người liên hệ: Mr Tuyên 0903 833 667 - Email: pctuyen@kimcong.com
Ms Hương : 0903 095 568

Hệ thống nhà Phân phối: Các công ty thương mại và cửa hàng tại địa phương
1. TP. Hà Nội
2. TP. Hải Phòng
3. Tỉnh Thanh Hóa
4. Tỉnh Hà Tĩnh

5. TP. Hải Dương
6. TP. Đà Nẵng
7. TP. Quảng Ngãi
8. TP. Hồ Chí Minh
9. TP. Vũng Tàu
10. TP. Bình Dương
11. Tỉnh. Đồng Nai
12. Tỉnh. Sông Bé